Templombelső a Google Maps-en!

Kőbányai Református Egyházközség temloma a Google Maps-en!

Nem gondolnánk, hogy a vallás a modern technológiát használja a hívők elérésére! Pedig a legkönnyeb elérési mód, a toborzás a Google felületein kereszül is megvalósulhat.

“A KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MINDEN KŐBÁNYAI LELKI OTTHONA KÍVÁN LENNI. ÉPPEN EZÉRT SZIVÉLYESEN VÁRUNK MINDENKIT!” Látogasson el honlapjukra!

1885.május 24-én, azaz Pünkösd vasárnapján volt Kőbányán az első református istentisztelet. Az ifjú körorvos Dr. Beretzky Endre nemcsak az emberek beteg testrészeivel foglalkozott, de a lelkükért is komoly felelősséget érzett. Felmérte az itteni családokat és 732 református keresztyént számolt össze. Fájdalmasan állapította meg, hogy szinte lehetetlen hitéletüket ápolni. A legközelebbi templom – a Kálvin-téri -, 8 kilométerre van tőlük. Oda s vissza 16 km gyalogút. Másik irányban Rákoscsaba található. Az még távolabb esik tőlük. Felkérte Szász Károly püspököt, hogy küldjön valakit a kőbányaiak  lelkigondozására. Éppen akkor végezte el a teológiát SZABÓ ALADÁR. A frissen végzett lelkészt küldötte ki Kőbányára. Így került sor az első istentiszteletre a Füzér utca 17. sz. alatt élő Kovách József ácsmester házánál. /Helyén ma tízemeletes panelek állnak./ Fél év multán szűknek bizonyult a hely. Átköltöztek Almási Balogh Albin rendőrkapitány félig kész házába, az Állomás utca 26. sz. alá. Ekkor smár templomépitési bizottságot alapítottak. 1900 karácsonyára elkészült a ma is szolgáló templom. Ekkor már 6000 református élt Kőbányán. Bútorzata 1905-ben készült. Ugyanaz a Thék Endre cég készítette mint aki az Országház bútorzatát. A harangok is ugyanebben az évben készültek. Tíz év múlva, az I. világháború elején kettőt elrekviráltak.

Kőbánya Református templom ősi harangja

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok
és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek.”
(Mt 11, 28)

Tegyen egy sétát a templom belső terében!

Forrás: http://www.refkobanya.hu/tortenet.html

Go2maps Group