Ménes után, jött a csirketelep

Bábolna, a fordulatokban gazdag város

Az alapítására II. József császár 1789. októberében utasította Csekonics József vértes alezredes mezőhegyesi ménesparancsnokot, hogy a 6600 holdnyi Bábolnapusztát vásárolja meg a kincstár részére Gróf Szapáry Józseftől. A cél, hogy a hadsereg számára lóutánpótlásról tudjon gondoskodni.

1806-tól az udvari haditanács rendelete szerint Bábolna önálló ménesintézetté alakult és a Bábolnai Magyar Királyi Állami Ménes–Intézetet célja a lótenyésztés színvonalának emelésére szolgáló tenyészállatok nevelése lett. Az új működéshez a kiinduló  lóállomány 16 fedezőmén, 96 tenyészkanca, 119 csikó és 717 remonda volt.

Napoleon Bonaparte. Portarit of Napoleon Bonaparte 1769-1821 at the battle. Detail of a painting by Joseph Chabord 1786-1848. Museo Napoleonico, Rome Italy

A telep életében az első nagyobb esemény 1809. június 15-én Napóleon csapatainak megjelenése volt. A ménes nagyrészét még érkezésük előtt sikerült Mezőhegyesre menekíteni, az épületeket a franciák felgyújtották.

Eztán a bécsi főfelügyelőség támogásával megindult a meglévő kancaállomány keleti származású ménekkel való fedeztetése, s ennek érdekében 1836-ban Eduard von Herbert, a Bábolnai Ménesintézet parancsnoka Szíriába utazott, s Damaszkusz és Aleppo környékén beduin törzsektől vásárolt kilenc eredeti arab mént és öt kancát.  

 

 

 

 

Közülük legnagyobb nyereségnek a Shagya nevű csődör megszerzése bizonyult. Utódainak tartása és teljesítőképessége közmondássá vált az egész Monarchiában.

1867-ben a Kiegyezést követően Bábolnát a magyar kormány visszavásárolta, s ettől kezdve a Földmüvelésügyi Minisztérium lett a gazda.

Jött a váltás.

A szovjet típusú szovhozok magyarországi megfelelőitől a korabeli kormányzat meglehetősen sokat várt, s Bábolnára osztotta a mintagazdaság szerepét. Bábolna az egyik csúcsot jelentette az állami gazdaságok között,  ahogy Nádudvar a termelőszövetkezetek vagy a Győri Vagon és Gépgyár jelentette az iparban.  A szovjet élelmezési gondok orvoslására átfogó program beindítását határozták el az SZKP XXVI. Kongresszusán, így a szovjet–baromfiprogram keretében került sor bábolnai rendszerű üzemek megépítésére és exportjára. Nem sokkal később a Szovjet–Magyar Kormányközi bizottság határozatot hozott, hogy a kombinát a Szovjetunió négy különböző területén létesítsen négy bábolnai iparszerű broilerhústermelési rendszert. A program keretében került sor Kijev, Jeszentuki, Dnyeprodzserzsinszk és Baranovicsi környékén 2–2 broiler– és tenyésztojás–termelő üzem megépítésére és felszerelésére. Az 516 istálló építési és szerelési anyagainak a szállítása 1979 májusától kezdődött és két éven át tartott.

A magyar nagyüzemi állattenyésztésben a legprogresszívebb szerepet a baromfitartás töltötte be, színvonalában legközelebb került a termelésben élenjáró országokhoz. A baromfitartás révén világméretekben is számottevő szerephez jutottunk a mezőgazdaság innovációjában. Az intenzív tojástermelésre kifejlesztett Bábolnai Tetra tojóhibridet a világ három legsikeresebb hibridje között tartották számon a nyolcvanas években.

A cég 1970-ben a MALÉv-vel együttműködve – Európában elsőként – kidolgozta az előnevelt jérce légiszállítási gyakorlatát.

1985-ben az egy főre jutó baromfihús–fogyasztásban Magyarország a világ első öt országa között foglalt helyet. A termelés bőséges exportot is lehetővé tett. Az 1980-as években a világkereskedelmi forgalomba kerülő összes baromfihúsnak mintegy 10 százalékát hazánk adta. Bábolna fő célpontjai Irak, Szíria, Algéria, Jordánia, Kuwait voltak. A közel-keleti keltetőtojás export 1968-ban hetenként egy repülő különjárattal indult.  A vállalat számára súlyos veszteséget jelentett az Irakba történő export politikai okokból történő országos leállítása 1986-ban.

Kegyúr az év lova 2002-ben

Bábolna modern város, mégis lovairól  és a Nemzeti Ménesbirtokról híres

Nézzük mai szemmel 3D virtuális nézetben Bábolna helyeit, beleképzelve magunkat a fordulatos történelmébe:

Lovat szeretne venni?
Látogasson el Bábolna Nemzeti Ménesbirtokra, ahol élő és múzeumi lovakkal is találkozhat:

 

 

szöveg forrás: levéltár

Go2maps Group