Budajenő

A település nevének első ismert, írásos említése 1225-ből származik, Jenő (villa Jeneu) formában, amikor is II. Endre király a budai szigeten levő Szent Mihály egyháznak adományozta a szolgagyőri várjobbágyok két itteni telkét. Egy 1253-ből származó határjárási okmány szerint az esztergomi és az óbudai káptalannak, illetve a szigeti apácáknak is voltak itt birtokaik, az említett, Szent Mihály nevére szentelt premontrei monostor pedig ebben az évben újabb jenői birtokkal gazdagodott: IV. Béla király egy lopás vétségében bűnösnek talált, néhai Bálint nevű ember György nevű fiának birtokait adományozta a részükre.Buda eleste, 1541 után ez a térség is török kézre került és teljesen elnéptelenedett.A török kiűzése után először skót bencések kezdtek itt új telepeseket letelepíteni, akik miután megszerezték a telki apátságot, nem Telkit, hanem Budajenőt kívánták inkább fejleszteni és benépesíteni, 1703-tól kezdődően.Az új település már a jelenlegi ófalu helyén jött létre.
Lássuk Budajenőt virtuálisan:

 

 

Budajenői Általános Iskola

Budajenői Hagyományőrzők Háza

Budajenői Ifjúsági- és Zarándokszállás

Budajenői Magtár

Budajenői Napköziotthonos Óvoda

Budajenői Polgármesteri Hivatal

Budajenői Szent Péter és Pál templom

Budajenői Szt.Mihály templom

 

Go2maps Group

Kategória: Egyéb